De spelregels van Coach2change

Voor de duidelijkheid hebben wij enkele ‘spelregels’ opgesteld voor onze activiteiten.

Wat is het doel van activiteiten?
 (taallessen, naailessen, fotografie, sieraden)

Het doel van de activiteiten is het stimuleren van mensen op het gebied van integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie.

  • De initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van sociaal-culturele, lichamelijke of geestelijke aard.
  • Door deze activiteiten kunnen deze inwoners zelfstandiger deelnemen aan de samenleving.
  • De activiteiten zorgen ervoor dat de kwetsbare inwoners minder kwetsbaar worden en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op deze wijze gaan ze deelnemen aan algemene voorzieningen en sociale verbanden.

Kort samengevat zijn de doelen:

  1. het sociale netwerk van de betrokkenen vergroten;
  2. de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners versterken;
  3. ervoor zorgen dat tussen verschillende groepen inwoners duurzame contacten ontstaan;
  4. sociale activering door het verhogen van maatschappelijke participatie en doorbreken of voorkomen van sociaal isolement.

Wat is de doelgroep?

Personen uit deze groepen hebben psychische, psychosociale of verslavingsproblemen. De problemen doen zich voor op twee of meer levensgebieden (gezondheid, financiën, wonen, werk, scholing, dagbesteding, sociaal netwerk en maatschappelijke aanpassing). Daarnaast zijn deze personen eerder uitgevallen in zorgtrajecten en zijn ze niet voldoende zelfredzaam om hun problemen.

Dagbesteding tot doorstroom
Vindplaats: Organisaties kunnen een faciliteit bieden waar een deel van de doelgroep kan inlopen en benaderd kan worden als potentiële activeringscliënt.
Instroom: Functie voor ontmoeting en contact binnen de doelgroep om sociale activering te stimuleren.
Dagbesteding: Maatschappelijk nuttige activiteiten, zoals (vrijwilligers)werk, zorg, scholing of andere activiteiten die zich richten op participatie. Ze zorgen voor behoud of bevordering van de maatschappelijke, sociale en economische zelfredzaamheid.
Doorstroom: Uitstroom vanuit sociale activering. Men gaat dan naar (vrijwillig) werk en/of een traject voor hulpverlening bij een professionele instelling.

Reacties zijn gesloten.